Aanpassingen aan het kruispunt van Achterbroek in ’t verschiet?

Het kruispunt in Achterbroek vraagt al jarenlang voor een oplossing met betrekking tot verkeersafwikkeling.
Op de gemeenteraad van juni 2012 werd de hoekwoning gelegen aan de Brasschaatsteenweg 2 aangekocht door de gemeente. Het Vlaams Belang keurde deze aankoop toen mee goed gezien het feit dat het Vlaams Gewest schriftelijke garanties had gegeven dat zij de woning zouden overkopen van het gemeentebestuur. Aanstaande maandag staat de goedkeuring van de ontwerpakte voor de v…erkoop van het desbetreffend hoekhuis aan het Agentschap van Wegen en Verkeer op de agenda. Het Agentschap zal het gebouw slopen om ruimte te creëren voor de heraanleg van het kruispunt van Achterbroek.
Voor het Vlaams Belang is dit een goede zaak doch zouden we graag hebben dat ook het afgebrande hoekhuis aan de overkant mee in het plan van de heraanleg wordt opgenomen zodat er een degelijke, definitieve heraanleg kan gebeuren.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...