Begrotingscontrole: Vlamingen betalen de Belgische factuur

“Deze regering schuift de factuur door naar Vlaanderen én naar de volgende generatie.” Dat zegt Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas in een reactie op de begrotingscontrole van de federale regering.

Andermaal draait Vlaanderen op voor de sanering van de begroting van de failliete nv België. De nieuwe cijfers bevestigen zonneklaar dat de zesde staatshervorming en de nieuwe financieringswet zijn uitgedraaid op datgene waarvoor het Vlaams Belang van bij aanvang heeft gewaarschuwd: een regelrechte hold-up van de federale overheid op Vlaanderen. Alleen voor dit jaar krijgt Vlaanderen een bijkomende factuur voorgeschoteld van 396 miljoen euro.  Het is schrijnend dat een Vlaams-nationale partij in de Vlaamse regering deze aangekondigde diefstal zomaar heeft laten passeren.

Voor het Vlaams Belang is het bovendien duidelijk dat deze begrotingscontrole één grote ‘doorschuif- en uitsteloperatie’ is.  Van de 1,4 miljard euro die bijkomend moest gevonden worden, wordt niet minder dan 690 miljoen euro doorgeschoven. Enerzijds naar de deelstaten en anderzijds door het gedeeltelijk opsouperen van de noodzakelijke buffers.   

De aangekondigde extra inkomsten zijn bovendien hoogst onzeker. Zelfs de habbekrats van 50 miljoen euro die men wil ophalen via de invoering van een kaaimantaks blijkt volgens waarnemers uiterst speculatief. Maar ook de zoveelste aankondiging van de extra inkomsten via fraudebestrijding zijn uiterst voorbarig. De deja-vu met voormalig fraudejager John Crombez is niet ver weg.    

Ook het aangekondigde nieuw beleid kan gecatalogeerd worden onder de noemer ‘volksverlakkerij’. Zo is de 200 miljoen voor veiligheid en justitie vooral bestemd voor het betalen van achterstallige facturen. Het nakomen van beloften, namelijk het betalen van facturen, wordt dus voorgesteld als 'nieuw beleid'. ‘Il faut le faire.’

Opvallend is ook wat niet in deze begroting staat. Zo wordt aan de gigantische budgettaire uitdagingen zoals de kostprijs van de vergrijzing, de betaalbaarheid van de sociale zekerheid en de structurele afbouw van de staatsschuld (107 procent!) niet de minste aanzet gegeven. Ook de pensioen- en arbeidsmarkthervormingen blijven uit. En ook over de beloofde verhoging van het budget voor gedwongen uitwijzingen wordt met geen woord meer gerept. Nochtans een belofte van Francken.

Kortom, dit is opnieuw een begrotingscontrole om zichzelf in het zadel te houden en zonder toekomstvisie, noch voor de middellange, noch voor de lange termijn. De Wetstraat 16 heeft een nieuwe bewoner, maar de streken blijven dezelfde. Het is opnieuw een operatie ‘doorschuiven en uitstellen’ geworden. Andermaal is gebleken dat België voor de Vlamingen niet de juiste structuur meer is om de toekomst te kunnen aanvatten.

Barbara Pas
Fractievoorzitter in de Kamer

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...