Benoeming korpschef: oude politieke cultuur doet opnieuw zijn intrede

Benoeming korpschefs: oude politieke cultuur doet opnieuw zijn intrede

 

Het Vlaams Belang verzet zich met klem tegen de plannen van de federale onderhandelaars om de aanduiding van toekomstige korpschefs bij de rechtscolleges te politiseren. “De oude politieke cultuur doet terug zijn intrede,” reageert volksvertegenwoordiger Barbara Pas. 

Momenteel worden de korpschefs, als hoofd van de gerechtelijke arrondissementen, via geobjectiveerde aanwervingsprocedures aangesteld. Die objectivering werd 14 jaar geleden in het leven geroepen vanwege de talloze politieke benoemingen die ontaardden in een ware cultuur van vriendjespolitiek en amper nog iets met bekwaamheid te maken hadden.   

Het voorstel van N-VA en MR om de finale aanstelling van de korpschefs opnieuw door de justitieminister te laten uitvoeren, zet de onafhankelijkheid van rechterlijke macht op de helling. De oude politieke cultuur doet terug zijn intrede,” aldus Pas. “In tegenstelling tot poetsvrouwen bij het OCMW, onthaalmedewerkers of loketbedienden, dienen deze grootverdieners blijkbaar geen strenge selectieronde te vrezen. De juiste partijkaart primeert op bekwaamheid. Dit is een stap achteruit”, vervolgt de Vlaams Belang-volksvertegenwoordiger. 

De N-VA is in deze overigens niet aan zijn proefstuk toe. Op Vlaams niveau, waar zij intussen meer dan tien jaar aan het roer zit, zijn politieke benoemingen eerder regel dan uitzondering. Zo is de voorzitter van de Raad van Bestuur van het Vlaams energiebedrijf toevallig ook lid van het Dagelijks bestuur van N-VA en was de topman van het Vlaams departement Ruimtelijke Ordening de voormalige kabinetschef van N-VA-minister Philippe Muyters. Dat de N-VA in het verleden bij monde van Siegfried Bracke elke vorm van politieke benoeming met veel poeha hekelde, lijkt plots te zijn vergeten nu de postjes ook federaal voor het grijpen liggen. Of hoe de kracht van verandering steeds meer de kracht van de ontgoocheling lijkt te worden. 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...