Colloqium: ‘IDENTITEIT Mag het nog?

Op zaterdag 6 juni organiseerde het Vlaams Belang een colloquium in het Vlaams Parlement onder de titel: IDENTITEIT Mag het nog?. Van bij het begin heeft het Vlaams Belang het vrijwaren van de Vlaamse identitieteit als essentieel streefdoel bepaald. Als Vlaams-nationale partij beschouwt het Vlaams Belang het realiseren van een onafhankelijke Vlaamse staat als doelstelling nummer één. Deze onafhankelijke staat heeft alleen zin als de nationale, culturele eigenheid van de Vlamingen geëerbiedigd en gevrijwaard wordt.

Deze eigenheid staat zwaar onder druk door de massa-immigratie, de islamisering, de politieke correctheid, de ongebreidelde mondialisering en de Belgische non-identiteit. De verschillende sprekers maakten dit in beknopte uiteenzettingen duidelijk.

 

 

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...