Elektriciteitsprijs +30%. Met dank aan…

Uw elektriciteit dreigt vanaf volgend jaar maar liefst een derde duurder te worden. Behalve het Vlaams Belang zijn alle Vlaamse partijen – van SP.A tot N-VA ­– hier collectief verantwoordelijk voor.

De oorzaak? Netbeheerders Eandis en Infrax werden verplicht tegen een vastgelegde prijs subsidies uit te betalen voor zonnepanelen en andere initiatieven voor groene stroom. Het ondersteuningssysteem kon in principe doorgerekend worden aan de energieconsumenten. Maar dat gebeurde niet, omdat de federale regering op initiatief van SP.A-minister Johan Van de Lanotte de distributienettarieven bevroor voor 2013 en 2014. De netbeheerders bleven daardoor zitten met een schuldenput van 1,7 miljard euro.

Verantwoordelijken

Partijen van de zogenaamd ‘centrumrechtse’ Vlaamse regering wijzen nu met een beschuldigende vinger naar voormalig energieminister Freya Van den Bossche. Het is echter onjuist dat enkel SP.A verantwoordelijk kan gesteld worden voor de huidige schuldenput. Het was onder de regering van Patrick Dewael (VLD-SP-Agalev-VU) dat het systeem van de groenestroomcertificaten in 2002 werd ingevoerd. Voordat Freya Van den Bossche minister van Energie werd zaten er twee christendemocratische ministers – Peeters (2004-2007) en Crevits (2007-2009) – op die post, die het subsidiesysteem verderzetten. Sinds 2002 werd de Vlaamse regering opeenvolgend geleid door liberale (Dewael en Somers) en christendemocratische (Leterme en Peeters) minister-presidenten. Sinds 2004 maakt de N-VA bijna onafgebroken deel uit van de Vlaamse regering. Stellen dat de ‘centrumrechtse’ regeringspartijen niet evenzeer schuld hebben aan de tariefstijgingen voor de energiegebruikers, is klinkklare onzin.

Waarschuwingen

Het Vlaams Belang waarschuwt al veel jaren voor de gevolgen voor de gevolgen van het uit de hand gelopen systeem van de groenestroomcertificaten voor de stroomfactuur van de gewone Vlaming. Op 5 mei 2010 stelde toenmalig Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Penris (Vlaams Belang) in het Vlaams Parlement: “Het zijn die bedrijven die met dergelijke projecten niet alleen hun imago oppoetsen, maar ook nog eens extra winsten genereren. Het is de man in de straat, die het al moeilijk heeft, die op het einde van de rit de rekening van dit mooie verhaal moet betalen.

Tijdens diezelfde zitting van het Vlaams Parlement bleek het uitgerekend de N-VA te zijn die het systeem van de groenestroomcertificaten vurig verdedigde. N-VA-parlementslid (en huidig Vlaams minister) Liesbeth Homans zei toen over het subsidiesysteem: “Het blijft natuurlijk wel een feit dat wij tegen 2020 bepaalde doelstellingen inzake hernieuwbare energie moeten halen. Initiatieven die ons helpen bij het behalen van deze doelstellingen kunnen wij alleen maar aanmoedigen.” Haar N-VA-partijgenoot Wilfried Vandaele verzette zich in dezelfde zitting zelfs vurig tegen de versnelde afbouw van de groenestroomsubsidies.

Onrechtvaardig

Voor het Vlaams Belang is het fundamenteel onrechtvaardig en ronduit onaanvaardbaar dat de gewone Vlaming – die reeds getroffen wordt door een hele reeks andere verkapte belastingverhogingen van de Vlaamse regering – nu geheel zou moeten opdraaien voor de schuldenput van 1,7 miljard en geconfronteerd zou worden met onbetaalbare tariefstijgingen. Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin diende alvast een interpellatieverzoek in om de Vlaamse regering hierover aan de tand te voelen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...