Kunnen windturbines wel in de nabijheid van bewoning?

Enkele jaren geleden
werd door het departement RWO – Ruimtelijke Ordening Antwerpen een vergunning
verleend voor de bouw van drie windturbines in de KMO-zone: de Rijkmaker te Nieuwmoer.
Reeds van bij het moment dat de turbines er stonden en de wieken effectief begonnen
te draaien regende het klachten van omwonenden. Links en rechts werden er door
de verschillende partijen kleine aanpassingen gedaan die voor de
omwonenden echter geen verbetering brachten. Ook uit de resultaten van de officiële
geluidsmetingen bleek nochtans dat er geen overschrijding was van de voorgeschreven
normen. Ondanks dit alles blijven de omwonenden met de overlast zitten. Voor
het Vlaams Belang is het meer dan duidelijk dat de inplanting, bouw van
windturbines niet kan in de directe leefomgeving van mensen
. Het bestuur
moet bijgevolg bij nieuwe aanvragen voor de bouw van windturbines oa. langsheen de
Belgisch/Nederlandse grens; van Nieuwmoer (ter hoogte van Mariënville) via
Kleine Horendonk richting Schijf/Nederland (Ellewaardweg/Achtmaalsbaan) naast
het bewaren van het unieke open landschap dat is gecatalogeerd als landschappelijk waardevol
agrarisch gebied
 en gelegen tussen de natuurgebieden “De
Maatjes” en de “Oude Buisse Heide”, zeker rekening houden met de impact ervan op de
omwonenden.

Het Vlaams Belang is
ervan overtuigd dat er langsheen autosnelwegen, kanalen, … , ver genoeg van de bewoning
plaatst kan gevonden worden.   

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...