Noodkreet Bouwunie ernstig nemen

EU werkt sociale dumping in de hand

 

Gerolf Annemans: “Ongebreideld vrij verkeer van personen is de dolksteek in het hart van onze arbeiders en bedrijven.”

 

De noodkreet die de Bouwunie vandaag de wereld instuurt, bewijst eens te meer dat het ongebreideld vrij verkeer van personen binnen onze economie kapotmaakt. Het is de dolksteek in het hart van onze arbeiders en onze bedrijven.” Dat zegt Europarlementslid Gerolf Annemans in een reactie op het bericht dat de  Vlaamse bouwsector sinds begin dit jaar opnieuw 2.500 arbeidersjobs verloor als gevolg van de ongebreidelde instroom van goedkope buitenlandse arbeidskrachten.

“Het aantal buitenlanders dat hier actief is (vaak niet legaal) stijgt op exponentiële wijze. Hoeveel jobs moeten nog verloren gaan vooraleer onze politici wakker schieten en de sociale dumping aan banden leggen.” Dat staat vandaag te lezen in een mededeling van de Bouwunie, die zo’n 8000 ondernemers vertegenwoordigt. 

Het bericht is niet nieuw. Ook in de transportsector vloeit er bloed. In vijf jaar tijd is de activiteit er bijna met de helft gedaald en verdween tien procent van de transportondernemingen, wat samen goed is voor een verlies van zo’n 5.000 banen. Deze ontwikkeling is in grote mate terug te voeren op het feit dat de eigen tewerkstelling in toenemende mate wordt vervangen door goedkopere arbeidskrachten uit Oost- en Zuid Europa.

Dat de inspectiediensten ondertussen zelf door de Europese Commissie worden tegengewerkt is hallucinant. Die verwierp vorige week nog de antimisbruikwet, die onze sociale inspectie de mogelijkheid geeft gedetacheerde buitenlandse werknemers aan de Belgische wetgeving te onderwerpen. Onnodige bemoeienissen volgens de Commissie. Dat sociale dumpingbedrijven zich in de handen wrijven bij zoveel wereldvreemdheid staat buiten kijf. Ook blijkt uit de klacht van de Bouwunie dat het ‘gepleister’ van de EU om te proberen misbruiken te dringen totaal geen effect heeft.      

Het Vlaams Belang steunt dan ook volmondig de oproep van de Bouwunie. Het absorptievermogen van een land is niet onbeperkt. Elk land moet opnieuw het recht hebben zijn arbeidsmarkt en sociale zekerheid te beschermen. Lidstaten moeten opnieuw zélf kunnen bepalen wie onder welke voorwaarden het land binnenkomt. Het wordt dan ook de hoogste tijd dat het grote dogma van het onbeperkte vrij verkeer van personen in vraag wordt gesteld.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...