Oeps, een te snelle bekendmaking in de gemeentelijke Nieuwsbrief

In de gemeentelijke Nieuwsbrief van 29 april 2013 stond er het volgende te lezen:


 


Pad langs Stappersven toegankelijk voor menners


 

De weg naar het Sluiske, het verlengde van de Kastanjedreef door het domein van Carlier, is vanaf vandaag toegankelijk voor menners (paard en kar). De borden worden volgende week aangepast op vraag van de lokale menverenigingen.


 


De goedkeuring van het aanvullend politiereglement: inrichting van het Sluisken als voorbehouden weg voor voetgangers, fietsers, ruiters en menners stond als zesde punt op de dagorde van de gemeenteraad van 29 april.


 


Het Vlaams Belang stelt zich vragen bij de manier van vroegtijdige bekendmaking van dit aanvullend politiereglement door het gemeente-bestuur. Gezien het om een goedkeuring gaat wordt in normale omstandigheden het punt in de raadszitting eerst goedgekeurd alvorens het bekend te maken.  


 


In voorliggend geval werd de melding dat: “ de weg naar het Sluiske, …, is vanaf vandaag  toegankelijkheid voor menners ” reeds een viertal uren voor de gemeenteraad via de Nieuwsbrief kenbaar gemaakt.


 


Het Vlaams Belang hoopt dat het hier om een éénmalige fout gaat en dit geen gewoonte wordt.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...