Scherpe kritiek van Vlaams Belang op Septemberverklaring Vlaamse regering

Chris Janssens: “Het is met een vergrootglas zoeken naar de beloofde verandering.”

 

Ter gelegenheid van het debat in het Vlaams Parlement over de Septemberverklaring van de Vlaamse regering formuleerde Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens scherpe kritiek op het beleid dat de regering Bourgeois voor ogen heeft. Chris Janssens zei dat “het met een vergrootglas zoeken is naar de voor de verkiezingen beloofde fundamentele verandering”. “Van een enthousiasmerend nieuw Vlaams project is allerminst sprake. Tenzij het duurder maken van het leven voor de gewone Vlaming, voor onze middenklasse de beoogde verandering was.”, zei hij.

Janssens hekelde dat “aan de Vlamingen via populistische verkiezingsspotjes de hemel op aarde beloofd werd, dat gegarandeerd werd dat we er met een zogenaamde centrum-rechtse regering onder leiding van N-VA op alle vlakken op zouden vooruitgaan, maar dat uiteindelijk het omgekeerde waar is”.

Chris Janssens: “Wat zal de Vlaamse middenklasse, wat zullen de werkende tweeverdieners denken over de verhoging van de premie voor de zorgverzekering, de verhoging van de tarieven van de kinderopvang, de verhoging van het inschrijvingsgeld aan de hogescholen en universiteiten en de verhoging van de water- en energieprijzen? Dat het leven voor de Vlaming met deze Vlaamse regering duurder zal worden staat onomstotelijk vast.” Hetzelfde geldt volgens Janssens voor de Vlaamse ouderen die eveneens het slachtoffer dreigen te worden van de besparingen.

“Op een aantal heilige huisjes wordt anderzijds niet bespaard.”, zei Janssens, “De inburgerings- en integratiesector kost jaarlijks 60 miljoen euro. De Vlamingen moeten voor cursussen wel lesgeld betalen, maar immigranten voor hun lessen Nederlands en maatschappelijke oriëntatie niet. In tegenstelling tot in Nederland. En in tijden van verarming van onze Vlaamse ouderen en middenklasse kunnen wij niet om het feit heen dat de miljardentransfers naar Wallonië en naar failliete EU-landen fundamenteel onrechtvaardig zijn.”

Chris Janssens sloot zijn tussenkomst af: “Wij willen een Vlaanderen dat zijn welvaart kan houden, waar wij onze centen niet aan failliete deelstaten of landen besteden, maar hier in Vlaanderen. Wij willen een sociaal Vlaanderen, waar de minderbedeelden, de gehandicapten en de ouderen niet in de steek worden gelaten. Wij willen een vrij Vlaanderen dat zich niet ondergeschikt maakt aan de Belgische federale regering of de bemoeizuchtige regelneverij van de Europese Unie. Mijnheer, de minister-president, dat is blijkbaar niet het Vlaanderen dat u en uw regering voor ogen hebben, en daarom verdient en krijgt u het vertrouwen van mijn fractie niet.”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...