Taxshift wordt taxlift

Barbara Pas: Dit zijn rode recepten uit het verleden

“Wie dit verkoopt als een belastingverlaging liegt. Dit is een platte belastingverhoging”. Dat zegt Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas in een reactie op het akkoord van de federale regering over een taksshift. 

De spaarder behoeden, wie werkt belonen en de zwaksten beschermen. Met die belofte trad de regering-Michel vorig jaar aan. Nog geen jaar later blijken de beloften woorden in de wind. Dat blijkt uit het begrotingsakkoord dat afgelopen nacht werd gesloten.

Het meest treffend is de verhoging van de elektriciteitsfactuur met bijna een kwart. “Nadat hij de rekening voor de oversubsidiëring van groene stroom mag ophoesten en de gratis 100 kWh per gezinslid werd afgeschaft, krijgt de belastingbetaler daarbovenop nog een BTW-verhoging door de strot geramd”, aldus een ontstemde Pas. Volgens het Planbureau zal de energiefactuur hierdoor de komende vijf jaar met 75 procent (!) stijgen.

Maar ook de invoering van een vettaks is volgens het Vlaams Belang-Kamerlid een boude belastingverhoging. “Voorbeelden uit het buitenland tonen uitvoerig aan dat een dergelijke taks een absolute ‘jobkiller’ is. Zo schafte Denemarken een dergelijke belasting al na een jaar af omdat ze leidde tot extreem hoge prijzen en massaal jobverlies in de voedingsindustrie.”

Het enige lichtpunt in dit akkoord, namelijk de belastingverlaging voor de lage en middeninkomens, blijkt dan weer hoogst onzeker. Zo is zij afhankelijk van de inleveringen die de deelstaten en de gemeenten moeten leveren. “De belofte van Michel om hiervoor met hen in dialoog te gaan klinkt dan ook bijzonder cynisch”, stelt Pas.  

Verder stuit ook de verhoging van de accijnzen op kritiek van het Vlaams Belang. “Dit is andermaal een aanslag op de afbrokkelende koopkracht van de Vlaming,” aldus Pas. Met een verhoging van de roerende voorheffing wordt zelfs de brave spaarder niet ontzien. “De belofte om de kleine spaarder te vrijwaren, klinkt nu wel heel erg hol. Dit zijn de rode recepten uit het verleden. En daarvan kennen we de uitkomst: meer lasten, dalende koopkracht en minder jobs. Dit is geen taxshift, maar een taxlift”, concludeert Pas.

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...