Transfers: “Dit is geen solidariteit meer, maar georganiseerde diefstal”

“Dit is geen solidariteit meer, dit is georganiseerde diefstal.” Dat zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in een reactie op de resultaten van de VIVES-studie waaruit blijkt dat de klassieke miljardentransfers van Vlaanderen naar Wallonië tussen 2007 en 2011 jaarlijks nog steeds 6 miljard euro bedragen.

Deze studie bevestigt andermaal wat het Vlaams Belang al jaren stelt: de geldstromen zorgen niet alleen voor het afromen van de Vlaamse welvaart, maar zijn ook nefast voor Wallonië. Zo stelt de studie expliciet dat dergelijke “begrotingstransferten de economische groei in de ontvangende regio verminderen en de ongelijkheid tussen regio’s vergroten.” Europees onderzoek wees eerder uit dat grote transfers de economische groei afremmen, werkloosheid in de hand werken en lagere investeringen ressorteren. “De  miljardentransfers wiegen Wallonië in een economische slaap”, concludeert Van Grieken.  

Volgens de Vlaams Belang-voorzitter wordt door de gegarandeerde Vlaamse miljarden de noodzaak aan structurele hervormingen niet aangevoeld in Wallonië. “De studie toont andermaal aan dat een vermindering van de transfers zowel voor Vlaanderen als Wallonië winst zou opleveren. Er is dan ook geen enkele reden ze verder in stand te houden,” aldus Van Grieken

Opmerkelijk is dat in de berekeningen de transfers via de staatsschuld, die vandaag 389 miljard euro bedraagt, niet in rekening gebracht worden. Indien dit in rekenschap wordt genomen zou de totale geldstroom nóg hoger uitvallen. Uit het recentste onderzoek van VIVES bleek de jaarlijkse transfer dan 16 miljard euro te bedragen; of 2.700 euro per Vlaming.

“Terwijl de Vlaming steeds dieper in de buidel moet tasten door de gecamoufleerde belastingmaatregelen, blijft het Vlaamse miljardeninfuus in de Waalse bloedsomloop onverkort stromen. Wij hebben dit geld broodnodig om de Vlaamse economie aan te zwengelen, onze pensioenen te financieren en de lasten op arbeid te verlagen. Dit is geen solidariteit meer, maar georganiseerde diefstal,” concludeert Van Grieken.

Met de zesde staatshervorming van Di Rupo zullen deze welvaartsstromen overigens niet verminderen. De bijzondere financieringswet werd zodanig hervormd dat de reeds bestaande transfers nog groter worden.

Daarom eist het Vlaams Belang:

  • De opheffing van de bijzondere financieringswet;
  • Volledige fiscale autonomie voor Vlaanderen én Wallonië;
  • Volledige splitsing van de sociale zekerheid;
  • Volledige splitsing van de staatsschuld, volgens het oorsprongsbeginsel;
  • Het stoppen van de welvaartsoverdrachten naar Wallonië

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...