Vlaams begrotingstekort: Vlaanderen betaalt gelag van failliete NV België

Chris Janssens: “Talrijke verkapte belastingverhogingen konden geen evenwicht realiseren. Vlaanderen betaalt rekening voor communautaire stilstand.”

Het Vlaams Belang neemt kennis van het feit dat de Vlaamse regering een akkoord heeft bereikt over de begrotingsaanpassing dat bepaalt dat de Vlaamse begroting voor dit jaar uiteindelijk voor 550 miljoen euro in het rood gaat. Met het aangekondigde Vlaamse deficit gaat alweer een kiesbelofte voor de bijl. Wat de Vlaamse regering steeds heeft beloofd zeker niet te zullen doen, gebeurt nu wel. De factuur van het huidige beleid wordt doorgeschoven, in elk geval naar de volgende jaren en zeer waarschijnlijk ook naar de volgende generaties.

Opvallend is dat ter verantwoording van het tekort enkel maar verwezen wordt naar de opname van de pps-constructies in de begroting, waarvoor de Vlaamse regering overigens al vele jaren gewaarschuwd werd. Over de nefaste gevolgen van de zesde staatshervorming voor het Vlaamse budget wordt – in het belang van het Belgische status quo ­– met geen woord gerept. Waarvoor het Vlaams Belang waarschuwde, wordt bewaarheid: de zesde staatshervorming is een hold-up op het Vlaamse budget. De bijzondere financieringswet voerde immers een bijdrage in voor de sanering van de federale openbare financiën, waarvan Vlaanderen het grootste deel moet ophoesten. Voor 2015 bedraagt deze saneringsbijdrage 755 miljoen euro, meer dan het Vlaamse tekort van 550 miljoen.

De vele verkapte belastingverhogingen die de Vlaamse regering reeds doorvoerde (duurder onderwijs, duurdere kinderopvang, duurder openbaar vervoer, duurdere rusthuizen, minder woonbonus, …) konden niet vermijden dat de Vlaamse begroting alsnog in het rood eindigt. De Vlamingen zijn het kind van de rekening, terwijl de Vlaamse regeringspartijen het budgettaire tekort alleen maar aan zichzelf te danken hebben. De regeringspartijen lieten immers toe dat het federale beleidsniveau schaamteloos de factuur van de failliete NV België doorschoof naar Vlaanderen.

Voor het Vlaams Belang maakt de deficitaire begroting duidelijk dat de politiek van de Vlaamse regering waarbij de Vlamingen steeds meer worden uitgemolken, in een verkrampte poging een evenwicht te realiseren, heeft gefaald. In deze omstandigheden is het niet vol te houden dat over taboes als de miljardentransfers naar Wallonië (16 miljard euro/jaar) en de enorme kostprijs van de immigratie niet kan worden gepraat. Het wordt tijd dat de Vlaamse partijen niet meer handelen in het belang van de NV België, maar wel in het belang van de Vlaamse burger.

Chris Janssens
Fractievoorzitter in het Vlaams Parlement

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...