Vlaams Belang biedt N-VA en Open VLD wisselmeerderheid aan om beperking kinderbijslag voor nieuwe immigranten te realiseren

Chris Janssens: “Ik reken op de verantwoordelijkheidszin van N-VA en Open VLD om samen de verdere ontwrichting van onze samenleving door immigratie te verhinderen.”

Het Vlaams Belang dient vandaag in het Vlaams Parlement een voorstel van decreet in dat het recht op kinderbijslag voor nieuwe immigranten moet beperken. De tekst van het voorstel is dezelfde als die van het voorstel dat N-VA-kamerlid Sarah Smeyers indiende in De Kamer. Het Vlaams Belang vreest echter dat het voorstel van mevr. Smeyers in het federale parlement geen kans maakt, aangezien de bevoegdheid over kinderbijslag door de bijzondere wet van 6 januari 2014 werd overgedragen aan de gemeenschappen. Het N-VA-voorstel werd intussen inderdaad reeds naar de Raad van State verzonden voor bevoegdheidsadvies.
Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens, hoofdindiener van het Vlaams Belang-voorstel, wijst erop dat “als het de N-VA en Open VLD menens is met de door hen in de pers bepleite hervorming, zij nu een historische kans hebben om Vlaanderen minder aantrekkelijk te maken voor immigranten en de verdere ontwrichting van onze samenleving zo te verhinderen”. N-VA (43 zetels), Open VLD (19 zetels) en Vlaams Belang (6 zetels) beschikken samen immers over een duidelijke meerderheid van 68 op 124 zetels in het Vlaams Parlement.

Chris Janssens: “Het is duidelijk dat de West-Europese landen met een open en aantrekkelijke sociale zekerheid – zoals het onze – het eindstation zijn van de eindeloze mensenmassa’s die Afrika en Azië verlaten. Deze massa-immigratie dreigt onze Vlaamse samenleving volledig te ontwrichten en bedreigt onze culturele identiteit. Het is dan ook van het grootste belang dat ons land op korte termijn minder aantrekkelijk gemaakt wordt voor potentiële immigranten. Ik reken dan ook op de verantwoordelijkszin ter zake van N-VA en Open VLD.

De Vlaams Belang-fractievoorzitter beklemtoont dat dit voorstel voor het Vlaams Belang maar een “allereerste stap is in de gewenste evolutie richting Deens model”, dat het Vlaams Belang al lang bepleit en waarbij aan nieuwkomers niet meteen alle sociale rechten toegekend worden. Chris Janssens: “Ten gronde zijn wij van mening dat immigranten tenminste zeven van de acht voorgaande jaren legaal in het land verbleven moeten hebben en eerst zelf drie jaar bijgedragen moeten hebben tot de voorzieningen van onze welvaartsstaat, vooraleer zij aanspraak kunnen maken op sociale voorzieningen.”

Wim Van Osselaer
Perswoordvoerder fractie Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...