Vlaamse regering nu tóch bereid om studie naar transfers te laten uitvoeren

Stefaan Sintobin: “Bourgeois weigert garanties te geven over afbouw transfers.”

De Vlaamse regering gaat een nieuwe studie laten maken die de transfers van Vlaanderen naar Wallonië in kaart brengen. Dat antwoordde minister-president Geert Bourgeois  op een vraag van Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin. Het is de eerste keer dat de minister-president positief op de vraag reageert.

Het lijkt me zeker aangewezen om over te gaan tot een nieuwe geactualiseerde transferstudie”, stelt Bourgeois. Op de vraag van Sintobin of de Vlaamse regering bereid is de welvaartsoverdracht naar Wallonië permanent te laten monitoren, antwoordt  Bourgeois: “Een systeem van monitoring lijkt mij aangewezen. Hoe dit zal verlopen, zal afhangen van de resultaten van de nieuwe studie die moet aangeven welke parameters het meest bepalend zijn voor de transfers.

Het was reeds de derde parlementaire vraag die Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin tot Bourgeois richtte over de miljardentransfers en het is voor het eerst dat die laatste zich bereid toont een studie te laten verrichten. Nog op 14 januari 2015 werd een Vlaams Belang-motie die de monitoring van de transfers vroeg door alle andere partijen weggestemd, waarbij Matthias Diependaele de N-VA-tegenstem toelichtte door te stellen dat “er geen nieuwe studie nodig is”. En op 25 februari wilde ook federaal N-VA-Financiënminister Van Overtveldt in de Kamer niet ingaan op het verzoek van Vlaams Belang-fractievoorzitter Barbara Pas om een nieuwe studie over de transfers te laten uitvoeren.

De huidige koerswijziging toont ondubbelzinnig aan dat de druk van het Vlaams Belang en de Vlaamse Beweging op de door de N-VA verklaarde communautaire stilstand – die overigens ook in eigen N-VA-rangen tot aanzwellende kritiek leidt – enige vruchten begint af te werpen.

Heel wat minder tevreden is het Vlaams Belang over het antwoord van Bourgeois op de vraag van Stefaan Sintobin naar garanties dat de miljardentransfers naar Wallonië en Brussel de volgende jaren zullen worden afgebouwd en zelfs stopgezet. Bourgeois stelde immers dat “een dergelijke garantie op dit moment niet mogelijk is”. Volgens Bourgeois zou er “binnen Vlaanderen onvoldoende democratisch draagvlak zijn om een dergelijke garantie te vragen”. Quod non.

Stefaan Sintobin reageerde geagiteerd: “Wij laten ons niet met een kluitje in het riet sturen. Het studiewerk mag geen vrijblijvende oefening zijn zonder dat er daadwerkelijk initiatieven worden genomen tot een stopzetting of minstens een afbouw van de transfers. Deze permanente welvaarsoverdracht is immoreel, zeker op een moment waarop de Vlaamse begroting diep in het rood duikt en de Vlaming de factuur wordt doorgeschoven van de Vlaamse budgettaire problemen. Het Vlaams Belang zal blijven hameren op de verantwoordelijkheid van de Vlaamse regering als vertegenwoordiger van het Vlaamse volk om een einde te stellen aan deze onvoorwaardelijke ‘gift’ die elke Vlaming jaarlijks meer dan 2000 euro kost.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...